"wear outfit" — Słownik kolokacji angielskich

wear outfit kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear an outfit
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strój odzieży
  1. wear czasownik + outfit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The two will have a similar look in their long programs, each wearing a military outfit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo