"wear an outfit" — Słownik kolokacji angielskich

wear an outfit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś strój
  1. wear czasownik + outfit rzeczownik
    Silna kolokacja

    The two will have a similar look in their long programs, each wearing a military outfit.

    Podobne kolokacje: