TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wear one's armor" — Słownik kolokacji angielskich

wear one's armor kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear armor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś zbroja
  1. wear czasownik + armor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It looked like the figure was wearing armor, sort of.

    Podobne kolokacje: