"wear armor" — Słownik kolokacji angielskich

wear armor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbroja odzieży
  1. wear czasownik + armor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It looked like the figure was wearing armor, sort of.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo