"wear mustache" — Słownik kolokacji angielskich

wear mustache kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a mustache
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wąsy odzieży
  1. wear czasownik + mustache rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nobody had worn a mustache like that since the 1800's.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo