"wear a mustache" — Słownik kolokacji angielskich

wear a mustache kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś wąsy
  1. wear czasownik + mustache rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Nobody had worn a mustache like that since the 1800's.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo