"wear men" — Słownik kolokacji angielskich

wear men kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś ludzi
  1. wear czasownik + man rzeczownik
    Luźna kolokacja

    People wearing Connecticut jerseys, men and women, are having a great weekend with both the men's and women's teams playing for the national title.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo