"wear kilts" — Słownik kolokacji angielskich

wear kilts kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a kilt
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś kilty
  1. wear czasownik + kilt rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And if he wore a kilt, so much the better.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo