"wear jerseys" — Słownik kolokacji angielskich

wear jerseys kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear the jersey
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś swetry
  1. wear czasownik + jersey rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A woman with short red hair and wearing a blue jersey stood before her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo