"wear the jersey" — Słownik kolokacji angielskich

wear the jersey kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś sweter
 1. wear czasownik + Jersey rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  A woman with short red hair and wearing a blue jersey stood before her.

  Podobne kolokacje:
 2. wear czasownik + jersey rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  A woman with short red hair and wearing a blue jersey stood before her.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo