"wear gold" — Słownik kolokacji angielskich

wear gold kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież złoto
  1. wear czasownik + gold rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They were forbidden to have contact with Christian women, own slaves, or wear gold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo