"wear equipment" — Słownik kolokacji angielskich

wear equipment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyposażenie odzieży
  1. wear czasownik + equipment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Learn the best way to perform a sport, and wear the right shoes or equipment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo