"wear earplugs" — Słownik kolokacji angielskich

wear earplugs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś zatyczki do uszu
  1. wear czasownik + earplug rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The other one will go too if I don't wear earplugs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo