"wear curlers" — Słownik kolokacji angielskich

wear curlers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś lokówki
  1. wear czasownik + curler rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Evan goes as a hausfrau wearing curlers and an apron; Zoë has a giant bone going through her head.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo