"wear beards" — Słownik kolokacji angielskich

wear beards kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a beard
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś brody
  1. wear czasownik + beard rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In recent years he'd taken to wearing a full beard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo