"wear a beard" — Słownik kolokacji angielskich

wear a beard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej brodę
  1. wear czasownik + beard rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In recent years he'd taken to wearing a full beard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo