"wear beard" — Słownik kolokacji angielskich

wear beard kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a beard
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): broda odzieży
  1. wear czasownik + beard rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In recent years he'd taken to wearing a full beard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo