"wear arms" — Słownik kolokacji angielskich

wear arms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś broń
  1. wear czasownik + arm rzeczownik
    Luźna kolokacja

    No one would openly wear arms to the betrothal ceremony tonight.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo