"wear a wire" — Słownik kolokacji angielskich

wear a wire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś drut
  1. wear czasownik + wire rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At least it had proved unnecessary for her to wear a wire.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo