"wear a watch" — Słownik kolokacji angielskich

wear a watch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś zegarek
  1. wear czasownik + watch rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A few people never need to wear a watch because they always know what the time is.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo