"wear a sword" — Słownik kolokacji angielskich

wear a sword kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś miecz
  1. wear czasownik + sword rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At least he knew enough not to wear his sword.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo