"wear a headscarf" — Słownik kolokacji angielskich

wear a headscarf kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś chustkę
  1. wear czasownik + headscarf rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Quite apart from anything else I never wore a headscarf.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo