"wear a bracelet" — Słownik kolokacji angielskich

wear a bracelet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś bransoletkę
  1. wear czasownik + bracelet rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Where they have my mom, she has to wear a bracelet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo