"weapons port" — Słownik kolokacji angielskich

weapons port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): broń port
  1. weapon rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Vestian ship bristled with weapons ports in all directions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo