"way to get" — Słownik kolokacji angielskich

way to get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sposób by dostać
  1. get czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I would do everything in my power to find a way to get him.

    Podobne kolokacje: