"watch one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzyć czyjś odpowiedź
  1. watch czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She gave them their original ranks instead, and watched the major's response.

powered by  eTutor logo