"watch for a moment" — Słownik kolokacji angielskich

watch for a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz na moment
  1. watch czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He watched them for a moment, then his voice changed.

    Podobne kolokacje: