"wall encloses" — Słownik kolokacji angielskich

wall encloses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściana otacza
  1. wall rzeczownik + enclose czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    A wall enclosed the large garden and cemetery next to the church.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo