"wake up in the middle" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ślad w środku
  1. wake czasownik + middle rzeczownik
    Silna kolokacja

    We shouldn't have to wake up in the middle of them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo