Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"wałek do ciasta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wałek do ciasta" po polsku

wałek do ciasta

obrazek do "rolling pin" po polsku
rzeczownik
  1. rolling pin , pin **   [policzalny]
    I need to buy a kitchen knife and a rolling pin. (Potrzebuję kupić nóż kuchenny i wałek do ciasta.)

"wałek do ciasta" — Słownik kolokacji angielskich

rolling pin kolokacja
  1. rolling przymiotnik + pin rzeczownik = wałek do ciasta
    Silna kolokacja

    Then she began to use the rolling pin to beat it into me!

    Podobne kolokacje: