"vocabulary" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "vocabulary" po angielsku

vocabulary *

rzeczownik
 1. słownictwo, zasób słów [policzalny lub niepoliczalny]
  Make sure you review your vocabulary for the test tomorrow. (Pamiętaj, żeby powtórzyć słownictwo na jutrzejszy test.)
  He has a very wide vocabulary. (On ma bardzo szeroki zasób słów.)
  You should review new vocabulary regularly. (Powinieneś regularnie powtarzać nowe słownictwo.)
 2. słownictwo (wszystkie słowa w jakimś języku) [policzalny]
 3. słownik (typowe słowa używane w jakimś temacie) [policzalny lub niepoliczalny]
 4. sposób wyrazu (szczególnie w muzyce) [policzalny lub niepoliczalny]
 5. słowniczek (lista słówek z tłumaczeniami) przestarzale [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo