"słownictwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "słownictwo" po polsku

słownictwo

rzeczownik
 1. vocabulary *
  • słownictwo, zasób słów [policzalny lub niepoliczalny]
   Make sure you review your vocabulary for the test tomorrow. (Pamiętaj, żeby powtórzyć słownictwo na jutrzejszy test.)
   He has a very wide vocabulary. (On ma bardzo szeroki zasób słów.)
   You should review new vocabulary regularly. (Powinieneś regularnie powtarzać nowe słownictwo.)
  • słownictwo (wszystkie słowa w jakimś języku) [policzalny]
 2. lexis
 3. vocab   potocznie [niepoliczalny]

Powiązane zwroty — "słownictwo"

rzeczownik
język (obraźliwe słownictwo, wulgaryzm) = language , lang. (skrót)
słowo = word +1 znaczenie
słownik = dictionary +2 znaczenia
przymiotnik
dosłowny = literal +4 znaczenia
słowny = wordy +1 znaczenie
czasownik
złagodzić (np. wulgarne słownictwo w filmie) = water down

powered by  eTutor logo