KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"vital task" — Słownik kolokacji angielskich

vital task kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotne zadanie
  1. vital przymiotnik + task rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Convincing her suddenly seemed the most vital task in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo