"virtual entity" — Słownik kolokacji angielskich

virtual entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wirtualna jednostka
  1. virtual przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Virtual address refers to an address identifying a virtual, i.e. non-physical, entity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo