TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"violin solo" — Słownik kolokacji angielskich

violin solo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): solo skrzypcowe
  1. violin rzeczownik + solo rzeczownik
    Silna kolokacja

    The violin solo in the bridge had to be cut.

    Podobne kolokacje: