TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"piano solo" — Słownik kolokacji angielskich

piano solo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): solo fortepianowe
  1. piano rzeczownik + solo rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most of his other good works are short pieces, including many for piano solo.