"violate one's privacy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "violate one's privacy" po angielsku

"violate one's privacy" — Słownik kolokacji angielskich

violate one's privacy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łamać czyjś prywatność
  1. violate czasownik + privacy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You've violated my personal privacy like no man has done before.

powered by  eTutor logo