"give privacy" — Słownik kolokacji angielskich

give privacy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj prywatność
  1. give czasownik + privacy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All the other men moved away to give them privacy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo