"vernacular design" — Słownik kolokacji angielskich

vernacular design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt narodowy
  1. vernacular przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Built circa 1880, the house has a vernacular design which does not follow a particular architectural style.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo