"utterly gone" — Słownik kolokacji angielskich

utterly gone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie przebyty
  1. go czasownik + utterly przysłówek
    Luźna kolokacja

    Johnny had never seemed so far away, so utterly gone.

    Podobne kolokacje: