"utrwalać sobie w pamięci" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "utrwalać sobie w pamięci" po polsku

"utrwalać sobie w pamięci" — Słownik kolokacji angielskich

fix in one's mind kolokacja
  1. fix czasownik + mind rzeczownik = utrwalać sobie w pamięci
    Bardzo silna kolokacja

    He fixed the image of her face in his mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo