PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"used featuring" — Słownik kolokacji angielskich

used featuring kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyte zamieszczanie
  1. use czasownik + feature czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An unusual grill was used featuring large round holes instead of the more common slats or hexagonal holes.

    Podobne kolokacje: