"use the weapon" — Słownik kolokacji angielskich

use the weapon kolokacja
Popularniejsza odmiana: use weapons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj broni
  1. use czasownik + weapon rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was a man who used words as others use weapons.

    Podobne kolokacje: