"use stems" — Słownik kolokacji angielskich

use stems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie bierze się
  1. use rzeczownik + stem czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The persistent use of the word "shadow" stems from the original text.

    Podobne kolokacje: