"use stem cells" — Słownik kolokacji angielskich

use stem cells kolokacja
Popularniejsza odmiana: use cells
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie komórki macierzyste
  1. use czasownik + cell rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I said, "Did anyone think it might not be a good idea to use cells that can live inside human beings?"

    Podobne kolokacje: