"use rifles" — Słownik kolokacji angielskich

use rifles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelby wykorzystania
  1. use czasownik + rifle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Minutes later, he used his son's rifle to kill himself.

    Podobne kolokacje: