"use reveals" — Słownik kolokacji angielskich

use reveals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie ujawnia
  1. use rzeczownik + reveal czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The use of digital technology is especially revealing in portraiture.

    Podobne kolokacje: