"use removes" — Słownik kolokacji angielskich

use removes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie usuwa
  1. use rzeczownik + remove czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its use removes from consciousness and recognition a major conflict fundamental to any comprehension not only of Australian history but of our present core culture.

    Podobne kolokacje: