"use presents" — Słownik kolokacji angielskich

use presents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie niesie ze sobą
  1. use rzeczownik + present czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The extensive use of web caches also presented a problem for logfile analysis.

    Podobne kolokacje: