"use one's data" — Słownik kolokacji angielskich

use one's data kolokacja
Popularniejsza odmiana: use data
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś dane
  1. use czasownik + data rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You can't use voice and data at the same time.

    Podobne kolokacje: